Samenwerkingen

Samen Vitaal heeft een mooie samenwerking met Indus Actieve Hulpverlening.
Samen met en namens Indus mag ik Rots & Waterlessen aanbieden aan scholen en of kleinere groepen leerlingen.
Dit met als doel de jongeren weerbaar(der) maken en voorbereiden op de toekomst.
Hoe mooi is dat?
Meer info? Klik hier.

 

Samen Vitaal biedt de GLI-CooL aan in samenwerking met ZoHealthy Leefstijl & Preventie.

GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie en CooL betekent Coaching op Leefstijl. Dit traject van 2 jaar wordt volledig vergoed vanuit de zorgverzekering (basispakket), zonder dat het een stuk eigen risico kost. Om deel te nemen zijn er een aantal voorwaarden.
- Je bent volwassen;
- Je BMI (Body Mass Index) is 30 of hoger;
- Je BMI (Body Mass Index) is 25 of hoger én je hebt een middelomvang van 102 cm of meer (mannen), 88 cm of meer (vrouwen);
- Je BMI (Body Mass Index) is 25 of hoger en je hebt een gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (verhoogde kans op diabetes type-2 en/of hart- en vaatziekten).
Verder is er altijd een verwijzing van huisarts of internist nodig om deel te kunnen nemen.
Neem voor meer informatie contact met mij op of klik hier op je aan te melden (kies voor Leefstijl in Balans - Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en bij plaats klik je op Wijk & Aalburg).